Ålutsläpp i Råån!

Rååns Fiskevårdsområde släppte den 8 augusti ut ca 10 000 ålyngel i Råån – ett projekt som hoppas kunna återkomma vartannat år! Läs mer om Rååns fiskevårdsområde här >>

Arkiv

Här hittas nyheter från 2019 och tidigare. Här finns också information om Långeberga forskningsanläggning och kvävemuren >>