.

Råån

Rååns vattenråd är ett samarbete mellan Helsingborg, Landskrona, Svalöv och Bjuvs kommuner, industrier, markägare, vattenregleringsföretag och övriga som är beroende av Råån.

Vattenrådet sköter kontroll av vattenkvaliteten och livet i ån och utför vattenvårdsåtgärder, informerar om ån samt är ett kontakt- och rådgivande organ. Vattenrådet övervakar miljötillståndet och vårdar kommunernas, jord- och skogsbrukets, naturvårdens och det rörliga friluftslivets intressen och nyttjande av ån. Läs mera här.

RÅÅNS FISKEVÅRDSOMRÅDE har information rörande fiske och fiskevårdande åtgärder >>

vattenvardsatgarder2

historiskakartor_blur

 

besokraan3

lanautstallning

Här visas händelser och evenemang som har anknytning till naturen i  och kring Råån med omnejd. Vill du lägga till evenemang? Vill du åka ut med din skolklass eller annan grupp på en guidad tur? Maila webbansvarig>>