2020-05-01

Karta vattenvårdsåtgärder

Kartan visar åtgärder inom Rååns avrinningsområde, samt Hasslarpsån. Kartan fungerar bäst i helskärmsläge. Klicka på symbolen i övre högra hörnet. Få upp en pdf med information om åtgärden genom att klicka på “Mer info” längst ner i informationsrutan till respektive åtgärd. 

Mer detaljerad information kan fås i “Anlagda våtmarker, dagvattendammar och tvåstegsdiken i Helsingborgs stad, 2015” >> 

Rååns fiskevårdsområde har kartor över fiskevårdsåtgärder såsom omlöp, laxtrappor och utläggning av lekgrus etc >>

Historiska kartor över Råån finns här >>