2020-05-01

Historiska kartor

Jämför hur Råån såg ut i början av 1800-talet jämfört med nu. Nedanför dessa kartor kan du se rekognoseringskartan från 1815-20 utlagd på google maps. Skikten visar åns dåvarande utseende med vattendrag och våtmarker. För att man lätt ska kunna jämföra med dagens markanvändning är rekognoseringskartans skikt delvis genomskinliga.

Till vänster skiss av Råån utifrån Skånska Rekognoseringskartan som ritades 1812-1820. Rekognoseringskartan är inskannad och vattendrag och våtmarker ritade på ett skikt ovanpå kartan. Större färgade områden är våtmarker. Moderna samhällen har ritats ut för orienteringens skull. Till höger skiss av Råån utifrån Lantmäteriets Terrängkarta upplaga 2011-2012. Observera de små prickarna på kartan som är märgelgravar eller anlagda dammar. Klicka på kartorna för att få högupplöst version©Ingegerd Ljungblom.

Arbetskartor: Skånska rekognoseringskartan med skiss på dåtida vattendrag och våtmarker >>, Legend för Skånska rekognoseringskartan >>, Skånska rekognoseringskartan med skiss vattendrag från modern karta >>, Skånska rekognoseringskartan  Rååns avrinningsområde >> Beskrivningar och tolkningar av Skånska rekognoseringskartan på Länsstyrelsen >>

.

Rekognoseringskartan 1815-20 på google maps nedan. Dubbelklicka i kartan för att zooma. Klicka på ram-symbolen näst längst till höger för att se kartan i ett eget fönster. Eftersom mätmetoderna på 1800-talet inte var lika exakta som nu är det svårt att undvika förskjutningar i kartan.

Källa: Skiss av rek karta ©Ingegerd Ljungblom. Montering på Google maps Christina Andersson, Stadsbyggnadskontoret, Helsingborg