Exkursioner startar i veckan

I veckan startar exkursionerna med skolklasser till Råån och våra vattenvårdsanläggningar. Vattenrådet finansierar 40 exkursioner med erfarna naturpedagoger varje år. Vår ambition är att varje barn som bor i avrinningsområdet ska åtminstone varit med på en exkursion under sin skolgång.   klicka här för fler bilder    

En ny våtmark är klar

En ny våtmark som anlagds av Rååns vattenråd tillsammans med en privat markägare blev klar i somras. Där den ligger finns det få öppna vattenytor och då blir våtmarken särskild värdefullt för naturen runtomkring. Den kommer fyllas med vatten så småningom och stenblocken som kom fram under grävarbetet blir då till viloplatser i vattnet för[…]

Snart dags för Vattendag och WaterBlitz

Nu är det inte långt kvar till Skånes allra första WaterBlitz som arrangeras av Rååns vattenråd och FreshWater Watch helgen den 4/5 Juni. Ta en utflykt ut till Råådalen och bidra till att samla in mer kunskap om vår kära lilla å. En WaterBlitz är en FreshWater-aktivetet med många deltagare. Vanligtvis går evenemangen under en[…]

Vattenrådets exkursioner för skolelever är i full gång igen

Efter två år med endast enstaka turer på grund av pandemin är vattenrådets exkursionsverksamhet med skolelever i full gång igen. Varje år bjuder Rååns vattenråd skolor i avrinningsområdet på 40 exkursioner till Råån och våra anlagda våtmarker. https://ramlosafriskola.se/exkursion-i-vallakra/

Våtmarksplask och citizen science Waterblitz vid Råån

När: 4e juni 2022 Kl.10-15 Plats: Våtmark bredvid Vallåkra station Ta dig ut till Vallåkra station och var med och fira Rååns vattenråds 30 års jubileum. Vid våtmarken bredvid stationen bjuder vattenrådet på en spännande upptäcktsresa om våtmarkers viktiga funktion för att rena vatten på sin väg till havet. Dessutom ska vi genomföra Skånes allra[…]

Vårresa till LIFE-Goodstream i Halmstad

Är du markägare eller beslutsfattare i Rååns avrinningsområde? Då har vattenrådet möjlighet att bjuda dig på en resa till ett mycket spännande och framgångsrikt EU-projekt ledd av Hushållningssällskapet Halland -LIFE-Goodstream! I lilla Trönningeån lyckades man att få ner näringshalterna i ån och locka tillbaka djurlivet. Och lantbrukarna? De åker skridsko på sina våtmarker! Följ med[…]

Rååns vattenråd har startat en podcast

Rååns vattenråd har startat en podcast om vattenvård i allmänhet och Råån i synnerhet.  Vi kommer ha olika gäster som kommer dela med sig av sina erfarenheter och insikter om vattenfrågor och vattenvård i Sverige. Ni hittar den här: https://raacast.podbean.com/

Lekinventering 2021 visar blandat resultat

Den senaste rapporten om lekfiskar i Råån visar att lekfiskar som öringen tar sig långt upp i systemet även i biflöden. Däremot är det färre fiskar som lekar över lag. En orsak bedöms vara de låga vattenstånden de senaste somrarna. Ett tecken på att det i ett förändrat klimat blir allt viktigare att hålla kvar[…]

Beviljade medel informationsoffensiv 2022

God fortsättning allihopa! Strax innan jul fick vattenrådet besked att vår ansökan om extra bidrag till vår informationsoffensiv 2022 blev godkänd av Vattenmyndigheten Södra Östersjön. Vi planerar en resa till LIFE Goodstream projektet i Halland, en informationsdag i Vallåkra samt citizen science och en Waterblitz! Mycket kul att vänta det här året alltså! Nu kör[…]