2020-05-01

Guidade exkursioner

Exkursioner har gjorts med skolelever och allmänheten sedan 2003.

Totalt har 15 500 personer hittills deltagit fram till 2020. En utställning om Rååns Vattenråds arbete vandrar också runt på bibliotek och skolor i avrinningsområdet. 

Syftet med exkursionerna är att öka engagemanget och intresset för Råån och dess våtmarker, samt ge större kunskap om dess historia och vattenvård idag. En ökad kunskap om vattenvård ger en större förståelse för de vattenvårdande åtgärder som görs.

För SFI-elever är också syftet att lära känna svensk kultur och allemansrätten, samt få tips om var och hur man kan vistas ute i naturen.

Under turerna får deltagarna en bild av ån och dess våtmarker har förändrats under de senaste 200 åren med utdikningar, å-rätningar och omställning av ängs- och betesmarker till bl a åkermark och urban mark. De får lära sig om hur detta påverkat vattenkvalitet, biologisk mångfald och landskapets vattenhållande förmåga och hur man arbetar med detta vid Råån idag. Kopplingar görs till miljömålen.

Samla droppar till en våtmark. Rätt svar ger en droppe. Fel svar tar bort en droppe. Spelet är gjort av Natur i fokus. Till quiz >> 

I samarbete med Region Skåne och Segeåns Vattendragsförbund och Vattenråd gjordes 2012 material till för- och efterarbete.  Materialet är gjort av Natur i fokusDet hittas här >>