Nya examensarbeten om renoveringsbehovet av Rååns gamla våtmarker

Med bidrag från Havs- och vattenmyndigheten genom anslag 1: 11 “Åtgärder för havs- och vattenmiljö” genomförde vattenrådet en inventering av våra gamla våtmarker under hösten 2020. Inventeringen gjordes som ett examensarbete av Louise Lumsén från SLU Uppsala med Pia Geranmayeh (SLU) som handledare.

Louise var ute i vind och väder med en liten gummibåt och gjorde verkligen en toppenbra insats. Kika på hennes arbete här:

Analys av sedimentackumulation i våtmarker i Rååns avrinningsområde och undersökning av våtmarkernas renoveringsbehov >>

Samtidigt skrev Lan Pham från Umeå universitet en kandidatuppsats om fosforackumulation i två av våra våtmarker även hon med handledning av Pia Geranmayeh (SLU) och finansiering från Havs- och vattenmyndigheten genom anslag 1: 11 “Åtgärder för havs- och vattenmiljö”.

Lan var ute i fält och trotsade en och annan regnskur under provtagningen. Titta vad hon kom fram till här:

Lan Pham Fosforackumulation >>