Ny examensarbete om renoveringsbehovet av Rååns gamla våtmarker

Med bidrag av Vattenmyndigheten Södra Östersjön genomförde vattenrådet en inventering av våra gamla våtmarker under hösten 2020. Inventeringen gjordes som ett examensarbete av Louise Lumsén från SLU Uppsala med Pia Geranmayeh (SLU) som handledare.

Louise var ute i vind och väder med en liten gummibåt och gjorde verkligen en toppenbra insats. Kika på hennes arbete här:

Analys av sedimentackumulation i våtmarker i Rååns avrinningsområde och undersökning av våtmarkernas renoveringsbehov>>