2020-05-01

Besök Råån

Rååns avrinningsområde sträcker sin in i fyra kommuner – Helsingborg, Landskrona, Svalöv och Bjuv. Det finns många vackra naturområden längs ån och dess biflöden.

Vandringsleder finns i Rååns dalgång. Med tåg och buss kan man nå dessa via bl a Råå, Vallåkra och Gantofta. Tar man bussen till hpl Strandängsvägen  kan man promenera ner till Görarps mölla på en kvart. Där finns grillplatser och vandringsleder åt olika håll.  

Den största återskapade våtmarken i avrinningsområdet är Bulls måse söder om Ekeby – den är på 17 ha. En gång i tiden, innan utdikningen, fanns det en våtmark där som var fem gånger så stor. Den dikades ut och innan återskapandet år 2000 växte där granskog. Man kan fortfarande se granstubbar sticka upp ur vattnet. Nu breder stora vassar ut sig och en mängd fåglar trivs i våtmarken. Här ses tranor, sångsvan, brun kärrhök, havsörn, gråhakedopping mm. Här finns ett fågeltorn. Tänk på att parkera med hänsyn till boende vid besök!

I Bruces skog i utkanten av Helsingborg finns det anlagda dammar och våtmarker. Det är ett fint naturområde med många vandringsleder, ett fågeltorn vid en anlagd fågelsjö och gott om grillplatser. Läs mera i broschyren om Bruce skog >>

“Råån – vår å!” är en broschyr producerad av Rååns Vattenråd. Den beskriver åns historia och vattenvård längs ån idag. Vill man förkovra sig mera i vattenvård, landskapets historia och utveckling, samt läsa om alla arter som finns i och kring våra vattendrag rekommenderas Åmansboken som är producerad av Saxån-Braåns Vattenråd. Åarna i Skånes slättbygd har liknande historia. Här kan man läsa den >> 

Borgen är ett naturreservat i Rååns dalgång. Här finns fina vandringsstigar. Det är lätt att nå genom att ta tåget till Vallåkra. Mitt emot stationen finns en damm som anlagts av Rååns Vattenråd. Nedanför rinner ån. Genom att följa ån på en vacker stig kommer man upp i naturreservatet Borgen på ca en halvtimme. Vallåkra byalag håller området i ordning. Här finns ytterligare en karta som visar stigen utprickad med rött >>  

I Bruces skog i utkanten av Helsingborg finns det anlagda dammar och våtmarker. Det är ett fint naturområde med många vandringsleder, ett fågeltorn vid en anlagd fågelsjö och gott om grillplatser. Läs mera i broschyren om Bruce skog >>

Vallåkra uppströms Borgen: stenåldersboplats, upphittade bl a enstaka flintavslag, 1 knacksten och tämligen rikligt med skörbränd sten. Zooma in på Riksantikvarieämbetets Fornsök och läs om fornlämningar >> 

Växtillustrationer på sidan kommer från C.A.M Lindman, Bilder ur Nordens Flora, första upplagan (1901-1905) och andra upplagan (1917-1926). Övriga bilder är publicerade under Public Domain på Wikipedia – se källförteckning här >>