2020-04-30

Vattenrådet

Rååns vattenråd är ett samarbete mellan Helsingborg, Landskrona, Svalöv och Bjuvs kommuner, industrier, markägare, vattenregleringsföretag, NSVA, fiskevård, ideell naturvård, samt övriga som är beroende av Råån.

Vattenrådet sköter kontroll av vattenkvaliteten och livet i ån, samt utför vattenvårdsåtgärder. Vattenrådet informerar även om ån, samt är ett kontakt- och rådgivande organ. Vattenrådet vårdar kommunernas, jord- och skogsbrukets, naturvårdens och det rörliga friluftslivets intressen och nyttjande av ån. 

Medlemskommunerna förstärker samarbetet i vattenrådet genom att teckna ett samarbetsavtal. Avtalet ska säkerställa den finansiella grunden för Rååns vattenråd genom att reglera medlemskommunernas långsiktiga samarbete. Målet är ett mer aktivt vattenvårdsarbete som ska drivas av en koordinator anställd av vattenrådet.

Kontakta Vattenrådet >> 

Protokoll och styrdokument: