Naturskyddsföreningen har medel för att återställa våtmarker

Naturskyddsföreningen har projektmedel för att bevara och iordningställa våtmarker Medlen kan enbart sökas av föreningens kretsar och länsförbund, men får gärna användas i samarbete med exempelvis kommuner eller andra föreningar. Sista datum för nästa ansökningstillfälle är 1 oktober 2020. Pengarna kan gärna användas som delfinansiering i projekt som får huvuddelen av pengarna från bland annat[…]