Exjobb/masterprojekt i miljövetenskap hösten 2020

Rååns vattenråd vill veta huruvida våtmarkerna är i renoverings- och/eller skötselbehov och detta ska nu undersökas i ett masterprojekt som medfinansieras med extra bidrag från Vattenmyndigheten Södra Östersjön. Läs mera >>