2020-05-01

Utställning

Region Skånes Miljövårdsfond har bidragit med medel för att utarbeta informationsmaterial, samt en utställning riktad till skolor och allmänhet, med tema vattenvård. Medfinansiärer är Rååns Vattenråd och Segeåns Vattendragsförbund och Vattenråd. Utställningen är gjord av Natur i Fokus.

Till utställningen finns även uppgifter för besökande elever – tipsrunda och korsord som passar mellanstadiet upp till vuxna. En fiskdamm som passar de yngre och de lekfulla äldre! 

Ta gärna med pennor och papper till eleverna. Vill man så kan man även för- och efterarbeta med fördjupningsmaterialet som man hittar här >> 

De korsord som finns på utställningen är samma som de man kan hitta i fördjupningsmaterialet så vill man vara säker på att det räcker till alla så skriv gärna ut och ta med!

Se förstoring på skärmarna >>

Utställningen består av tre roll-ups. Varje roll-up är 1 m bred  och 2 m hög. De rullas ihop till en  väska på 100 x 10 x 10 cm. De står  själva på utfällda ben och behöver  ingen vägg. De kan också stå i en trekant på golvet för att ta mindre plats.

Det går bra att låna utställningen till olika evenemang. Skolor får gärna låna utställningen som fördjupning i samband med exkursion. Kontakta Natur i Fokus >> 

Var hittas utställningen?