2020-04-30

Information

Utöver vår ordinarie informationsverksamhet där vi bjuder skolelever på exkursioner till våra våtmarker har vattenrådet även startat en podcast. Vi kallar den för Rååcast. Lyssna i spelaren här nere eller hitta den där det finns podcasts. 

Vattenrådets arbetsuppgifter omfattar bl a att informera berörda om naturmiljön och relevanta åtgärder och att fungera som forum för diskussion och lokal samverkan kring vattenfrågor. 

Vattenrådet genomför guidade exkursioner för skolor och allmänhet till Rååns med våtmarker. En utställning om Rååns historia och skötsel idag vandrar runt på bibliotek, skolor och studieförbund i avrinningsområdet. 

Se en video nedan från exkursionerna här >> . Lärare och elever reflekterar kring hur naturvanan och tid spenderad utomhus har förändrats genom åren. 

Rååns Vattenråds arbete med Råån kopplar till mer än hälften av våra miljömål. Det är viktigt att visa kopplingar mellan hur tillgången på vattendrag och våtmarker påverkar övergödning, biologisk mångfald och risken för översvämningar. Med en större förståelse i samhället om värdet av vatten blir det också lättare att genomföra åtgärder.

Det finns många vackra promenadstigar och naturområden längs Råån och det är viktigt att visa dem och göra dem kända. Naturen har en rad hälsofrämjande effekter som att minska stress, stärka immunförsvaret och ge bättre sömn.

Exempel på aktiviteter är håvning i damm och å, arbete med näringskedjor och djur vid och i vattnet som exempelvis fladdermöss, öring och kungsfiskare.  Näringshalten i damm och å mäts och jämförs med aktuella mätrapporter från ån.

.