Informationsbroschyr “Samverkan för en renare å. Rååns Vattenråd”

Informationsbroschyr om Råån, dess historia, natur samt information om olika vattenvårdande åtgärder. Rååns dalgång är unik i Skåne och kanske till och med i Sverige och världen. Den sträcker sig ända fram till Öresund där Råån möter havet och dess resa är slut. Broschyren är producerad av Rååns vattenråd med bidrag från Vattenmyndigheten Södra Östersjön.[…]