Informationsbroschyr “Samverkan för en renare å. Rååns Vattenråd”

Informationsbroschyr om Råån, dess historia, natur samt information om olika vattenvårdande åtgärder. Rååns dalgång är unik i Skåne och kanske till och med i Sverige och världen. Den sträcker sig ända fram till Öresund där Råån möter havet och dess resa är slut. Broschyren är producerad av Rååns vattenråd med bidrag från Havs- och vattenmyndigheten genom anslag 1: 11 Åtgärder för havs- och vattenmiljö. Titta i den här:

Råån 2020 Samverkan för en renare å >>