Nya examensarbeten om renoveringsbehovet av Rååns gamla våtmarker

Med bidrag från Havs- och vattenmyndigheten genom anslag 1: 11 “Åtgärder för havs- och vattenmiljö” genomförde vattenrådet en inventering av våra gamla våtmarker under hösten 2020. Inventeringen gjordes som ett examensarbete av Louise Lumsén från SLU Uppsala med Pia Geranmayeh (SLU) som handledare. Louise var ute i vind och väder med en liten gummibåt och[…]