Exkursioner startar i veckan

I veckan startar exkursionerna med skolklasser till Råån och våra vattenvårdsanläggningar. Vattenrådet finansierar 40 exkursioner med erfarna naturpedagoger varje år. Vår ambition är att varje barn som bor i avrinningsområdet ska åtminstone varit med på en exkursion under sin skolgång.

 

klicka här för fler bilder