Exkursioner till Råån med våtmarker klara för året

Under året har 1105 elever och lärare deltagit i exkursioner till olika våtmarker och å-sträckor längs Råån för att uppleva livet där och lära sig om hur man sköter åar och våtmarker idag. Sedan 2018 deltar även SFI. Syftet med exkursionerna är att öka engagemanget och intresset för vattenvård och i förlängningen underlätta för vattenvårdande åtgärder,[…]

Ålutsläpp i Råån!

Rååns Fiskevårdsområde släppte den 8 augusti ut ca 10 000 ålyngel i Råån – ett projekt som hoppas kunna återkomma vartannat år! Läs mer om Rååns fiskevårdsområde här >>

Arkiv

Här hittas nyheter från 2019 och tidigare. Här finns också information om Långeberga forskningsanläggning och kvävemuren >>