Våtmarksplask och citizen science Waterblitz vid Råån

När: 4e juni 2022 Kl.10-15

Plats: Våtmark bredvid Vallåkra station

Ta dig ut till Vallåkra station och var med och fira Rååns vattenråds 30 års jubileum. Vid våtmarken bredvid stationen bjuder vattenrådet på en spännande upptäcktsresa om våtmarkers viktiga funktion för att rena vatten på sin väg till havet. Dessutom ska vi genomföra Skånes allra första Waterblitz!

Rååns vattenråd har arbetat i 30 år med att förbättra statusen i Råån. Tillsammans med markägare anlägger vi våtmarker och andra åtgärder för att rena vattnet innan det når havet. Våtmarkerna är landskapets njurar som bidrar till att vi har rent vatten att bada i Öresund. Kom förbi och lär dig mer om vattenkretsloppet mellan hav och land. Håva efter småkryp med vår miljöpedagog eller bli medborgarforskare i vår citizen science Waterblitz och ta ett vattenprov i ån.

En Waterblitz är när man tar många vattenprover på många olika ställen under en helg med hjälp av engagerade frivilliga. Alla deltagare får ett enkelt provtagningskit och tillgång till en app för att direkt kunna rapportera resultatet. Waterblitzen organiseras tillsammans med den internationella organisationen Freshwater Watch (https://freshwaterwatch.thewaterhub.org/projects/waterblitz).

Om du vill delta i Waterblitzen anmäl dig med ett mail till daniel.graf@helsingborg.se senast 6 maj 2022 och skriv Waterblitz i ämnesraden. För övriga aktiviteter är det bara att komma förbi.

Välkomna!