Vattenrådets exkursioner för skolelever är i full gång igen

Efter två år med endast enstaka turer på grund av pandemin är vattenrådets exkursionsverksamhet med skolelever i full gång igen. Varje år bjuder Rååns vattenråd skolor i avrinningsområdet på 40 exkursioner till Råån och våra anlagda våtmarker.