Lekinventering 2021 visar blandat resultat

Den senaste rapporten om lekfiskar i Råån visar att lekfiskar som öringen tar sig långt upp i systemet även i biflöden. Däremot är det färre fiskar som lekar över lag. En orsak bedöms vara de låga vattenstånden de senaste somrarna. Ett tecken på att det i ett förändrat klimat blir allt viktigare att hålla kvar vattnet på land längre. Våtmarker, bevattningsdammar, tvåstegsdiken och reglerbar dränering är åtgärder som kan bidra till att bromsa och jämna ut flöden i ån under året.

Rapporten hittar du här >>

Foto: Fredrik Lundbland