Lekinventering 2021 visar blandat resultat

Den senaste rapporten om lekfiskar i Råån visar att lekfiskar som öringen tar sig långt upp i systemet även i biflöden. Däremot är det färre fiskar som lekar över lag. En orsak bedöms vara de låga vattenstånden de senaste somrarna. Ett tecken på att det i ett förändrat klimat blir allt viktigare att hålla kvar[…]