Vårresa till LIFE-Goodstream i Halmstad

Är du markägare eller beslutsfattare i Rååns avrinningsområde? Då har vattenrådet möjlighet att bjuda dig på en resa till ett mycket spännande och framgångsrikt EU-projekt ledd av Hushållningssällskapet Halland -LIFE-Goodstream! I lilla Trönningeån lyckades man att få ner näringshalterna i ån och locka tillbaka djurlivet. Och lantbrukarna? De åker skridsko på sina våtmarker! Följ med[…]