En ny våtmark är klar

En ny våtmark som anlagds av Rååns vattenråd tillsammans med en privat markägare blev klar i somras. Där den ligger finns det få öppna vattenytor och då blir våtmarken särskild värdefullt för naturen runtomkring. Den kommer fyllas med vatten så småningom och stenblocken som kom fram under grävarbetet blir då till viloplatser i vattnet för[…]