Exkursioner till Råån med våtmarker klara för året

Under året har 1105 elever och lärare deltagit i exkursioner till olika våtmarker och å-sträckor längs Råån för att uppleva livet där och lära sig om hur man sköter åar och våtmarker idag. Sedan 2018 deltar även SFI. Syftet med exkursionerna är att öka engagemanget och intresset för vattenvård och i förlängningen underlätta för vattenvårdande åtgärder, samt att visa på fina ställen för rekreation längs ån.

Totalt har 15 500 personer deltagit vid exkursioner längs Råån – ett projekt som pågått sedan 2003. I sin nuvarande omfattning nås ca hälften av grundskoleeleverna i avrinningsområdet någon gång under sin skoltid av projektet.

Till rapport >>