Råån historiska kartor

Jämför hur Råån såg ut i början av 1800-talet jämfört med nu. Nedanför dessa kartor kan du se rekognoseringskartan från 1815-20 utlagd på google maps. Skikten visar åns dåvarande utseende med vattendrag och våtmarker. För att man lätt ska kunna jämföra med dagens markanvändning är rekognoseringskartans skikt delvis genomskinliga.

Råån 1812-20 och 2011

Till vänster skiss av Råån utifrån Skånska Rekognoseringskartan som ritades 1812-1820. Större färgade områden är våtmarker. Moderna samhällen har ritats ut för orienteringens skull. Till höger skiss av Råån utifrån Lantmäteriets Terrängkarta upplaga 2011-2012. Observera de små prickarna på kartan som är märgelgravar eller anlagda dammar. © Ingegerd Ljungblom.

Länk till stor karta, 1812-20>>

Länk till stor karta, 2011>>

Rekognoseringskartan 1815-20 på google maps. Dubbelklicka i kartan för att zooma. Klicka på ram-symbolen näst längst till höger för att se kartan i ett eget fönster. Eftersom mätmetoderna på 1800-talet inte var lika exakta som nu är det svårt att undvika förskjutningar i kartan.

Vissa äldre versioner av Internet Explorer är inte kompatibla längre med Goggle Maps – prova då med att titta på kartan i en annan webb-läsare eller uppdatera Internet Explorer.

Källa: Christina Andersson, Stadsbyggnadskontoret, Helsingborg