Utställning till Elinebergs bibliotek

Rååns vattenråds utställning har varit ute på totalt 18 av 22 bibliotek i avrinningsområdet, samt skolor och kommunfoajéer. Under 2019 har den stått på Ekeby bibliotek, Rosengårdens bibliotek, Linåkersskolan, Ringstorps bibliotek, Ekeby skola och Studiefrämjandet i Helsingborg. Nu står den på Elinebergs bibliotek! Utställningen består av tre roll-ups, samt en fiskdamm där man kan få[…]