Ålutsläpp i Råån!

Rååns Fiskevårdsområde släppte den 8 augusti ut ca 10 000 ålyngel i Råån – ett projekt som hoppas kunna återkomma vartannat år! Läs mer om Rååns fiskevårdsområde här >>