KARTA anlagda våtmarker och tvåstegsdiken

WP Google Maps Error

In order for your map to display, please make sure you insert your Google Maps JavaScript API key in the Maps->Settings->Advanced tab.

Klicka på markörerna i kartan för information om platsen. Det går att välja om man enbart vill se dammar, tvåstegsdiken eller namn på biflöden etc genom att bocka i rutorna ovanför kartan. Man kan också söka genom att klicka på namn i den alfabetiska listan under kartan. Förutom Rååns avrinningsområde, som är markerat på kartan nedan, har Rååns Vattenråd också ansvar för Rydebäcken.

Kartan visar alla dammar som anlagts inom Rååns avrinningsområde. För kompletterande information om anlagda dammar i Helsingborgs kommun – som inte ingår i Rååns Vattenråds arbetsområde – se rapporten:

“Anlagda våtmarker, dagvattendammar och tvåstegsdiken i Helsingborgs stad, 2015”  >> Förutom beskrivning av dammarna kan man här också läsa om bakgrunden och nyttan av anlagda våtmarker, samt om hur man anlägger en våtmark.

Rååns fiskevårdsområde har kartor över fiskevårdsåtgärder såsom omlöp, laxtrappor och utläggning av lekgrus etc >>

Klicka här för att se hur Råån såg ut 1812-20 enligt Skånska Rekognoseringskartan>>

Röd linje = Rååns avrinningsområde,  Svart linje = kommungräns