Tips för en bättre miljö

Tvätta inte Din bil på gatan

Fordonstvättar finns av en anledning, nämligen för att man ska tvätta bilen där och inte på garageuppfarten. Många tror att man sparar pengar på att “fultvätta” bilen hemma på gatan. Men det är istället närmiljön – marken där vi bor och våra barn leker, sjön och stranden där vi badar – som får betala priset. Smutsen från våra bilar innehåller både oljerester och tungmetaller som rinner rakt ut i naturen vid fultvätt. I en fordonstvätt, däremot, separeras vattnet från olja och giftpartiklar som hanteras i separata reningsverk.

Mer information på NSVA:s hemsida. Klicka på länk nedan

NSVA: Hur tvättar man bilen mest miljövänligt?

Kampanjen följer Svenskt Vattens kampanj  som finns att läsa om här:

http://www.svensktvatten.se/fakta-om-vatten/kampanjer/stora-biltvattarhelgen/

Undvik att använda kemiska bekämpningsmedel

Gifterna kan via dagvatten och grundvatten transporteras till Råån och ge upphov till skador i den känsliga miljön. Mänga bekämpningsmedel har stark giftverkan pä vattenlevande organismer. Hushållens användning av sådana preparat är betydande och därför en bidragande orsak till problem i vattendrag.

Undvik att bevattna Din trädgård med vatten från Råån eller dess biflöden

Vattenuttaget är störst under den varma årstiden då djurlivet i Råån är särskilt utsatt och helt beroende av ett acceptabelt vattenflöde. Små vattenmängder i kombination med dålig vattenkvalitet leder ofta till omfattande fiskdöd.

Vår allemansrätt innebär att vi kan röra oss ganska fritt i landskapet. Friheten innebär också ansvar, att inte terrängköra med fordon och att inte skräpa ner är ju självklart.