Historik kring Råån – berättelse

Under exkursionen får gruppen höra en saga eller berättelse om hur landskapet med åar, våtmarker, ängar och åkrar har förändrats här i Skåne under 150 år och hur man arbetar med Råån och landskapet kring ån nu. Förbered dem på att de ska memorera den för att kunna skriva ner den efteråt!

Berättelsen kan skrivas som en saga att läsa för yngre årskurser eller för egen del, ev med teckningar till. Om eleverna tycker att det är roligt får ni gärna maila in så kan det läggas ut så att andra får läsa det! Alla åldersgruppers alster är välkomna!

Ledfrågor att ev skriva upp på tavlan vid nedtecknandet av berättelsen skulle kunna vara:

* Hur levde man för 150 år sedan?

* Hur skaffade man mat för 150 år sedan?

* Varför reste många människor till Amerika?

* Varför lade familjen ner rör i marken?

* Vad hände med naturen när vattnet försvann?

* Vad gör man nu med åar och våtmarker?

Här kan du se kartor på Råån förr och nu >>