Guidade exkursioner

guidning

Natur i Fokus gör guidade exkursioner längs Råån med skolklasser och föreningar. För bokning maila hit >>

PEDAGOGISKT MATERIAL FÖR LÄRARE FINNS HÄR >>

En utställning om vattenvård och historik kring ån går att låna till skolan. Den vandrar också runt på bibliotek och studieförbund. Läs mera här >>

Under turerna får deltagarna en bild av landskapets förändring under de senaste 200 åren med utdikningar, å-rätningar och omställning av ängs- och betesmarker till bl a åkermark och urban mark. Vidare hur detta påverkat vattenkvalitet, biologisk mångfald och landskapets vattenhållande förmåga och hur man arbetar med detta vid Råån idag. Kopplingar görs till miljömålen. Exkursionerna innehåller mycket praktiska aktiviteter där deltagarna får uppleva livet i en våtmark och arbeta med hotade djurarter, näringskedjor, mäta nitratkvävehalten i vattnet mm. Broschyren ”Råån och miljön” och Länsstyrelsens årsrapport ”Miljötillståndet i Skåne” delas ut.

Syftet är att öka engagemanget och intresset för vattenvård och i förlängningen underlätta för vattenvårdande åtgärder, samt att visa på fina ställen för rekreation längs ån. I sin nuvarande omfattning nås ca 50 % av grundskole-eleverna i avrinningsområdet någon gång under sin skoltid av projektet.

I samarbete med Region Skåne och Segeåns Vattendragsförbund och Vattenråd gjordes 2012 en websida med material till för- och efterarbete. Den hittar man här >>

Läs mera om exkursionerna här >>

Artiklar och rapporter från exkursionerna hittas här >>