Rååns Vattenråds årsmöte 16 maj

Rååns Vattenråds årsmöte ägde rum i fiskestugan i Häljarp. Efter mötet ledde Olle Nordell en exkursion längs Saxån-Braån. Fantastiskt vårväder! Protokoll kommer..